Frequently asked questions

- Cung cấp khung phân tích theo khung CAMEL cho toàn hệ thống và từng ngân hàng theo từng năm

- Cung cấp khung tính toán chỉ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn BASEL

- Cung cấp số liệu sự ổn định của hệ thống ngân hàng bằng Stress test

- Cung cấp bảng báo cáo tổng quát về tình trạng sức khỏe của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo từng năm

Các chỉ số đo lường sức khỏe tài chính (financial soundness indicators) theo khung CAMEL do website cung cấp bao gồm: Mức độ an toàn vốn (capital adequacy); Chất lượng tài sản có (asset quality); Khả năng quản lý (management soundness); Khả năng sinh lời (earnings ability); Thanh khoản (liquidity) và Mức độ tập trung tài sản (asset concentration).

Các chỉ tiêu CAMEL sẽ được cung cấp miễn phí trên website. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp các dữ liệu có thu phí liên quan đến (1) khung tính toán chỉ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn BASEL; (2) Số liệu về sự ổn định của hệ thống ngân hàng bằng Stress test; (3) Báo cáo tổng quát về tình trạng sức khỏe của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo từng năm.

Các chỉ tiêu sẽ được cập nhật định theo niên độ 6 tháng/lần sau khi các ngân hàng công bố các báo cáo tài chính giữa kỳ và cuối năm tài chính đã kiểm toán.

Dữ liệu này cung cấp thông tin của 30 ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Tên viết tắt và tên đầy đủ của các ngân hàng xem tại đây (List of banks)

- Viện Nghiên Cứu Phát Triển Công Nghệ Ngân Hàng ĐHQG HCM

- Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 3 7244 555

- Email: info@ibt.org.vn

- Kênh Facebook: www.facebook.com/ibt.org.vn