List of banks

List of banks
No. Bank name Short name
1 An Binh Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ABB
2 Asia Commercial Joint-stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu ACB
3 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Agribank - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam AGRIBANK
4 Bac A Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á BACABANK
5 Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BID
6 Vietnam Joint-Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam CTG
7 Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam EIB
8 Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP.HCM HDBANK
9 Kien Long Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long KLB
10 Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt LIENVIET
11 Military Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MBB
12 Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam MSB
13 Nam A Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NAMA
14 National Citizen Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân NCB
15 Orient Commercial Joint Stock Bank-Ngan Hang Thuong Mai Co Phan Phuong Dong - Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OCB
16 Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (The) - Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu PETROLIMEX PGBANK
17 Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam PVCOMBANK
18 Sai Gon Joint Stock Commercial Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB
19 Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SEABANK
20 Saigon Bank for Industry and Trade - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương SGB
21 Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB
22 Saigon Thuong Tin Commercial Joint-Stock Bank- SACOMBANK - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín STB
23 Vietnam Technological and Commercial Joint-Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TCB
24 Tien Phong Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPB
25 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam- VIETCOMBANK - Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam VCB
26 VietNam International Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB
27 Vietnam Asia Commercial Joint - Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á VIETABANK
28 Viet Capital Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt VIETCAPITALBANK
29 Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng VPB
30 Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín VIETBANK